×
Мій кабінет Компанія Карта відділень Контакти Новини ONLINE ОЦІНКА Акції

Пам'ятка клієнту

Пам'ятка клієнту

УВАГА!!!


ПІД ІМ’ЯМ ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД"

ДІЮТЬ ШАХРАЇ

ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ПРИДБАТИ КОНФІСКОВАНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ
 

ШАНОВНІ, КЛІЄНТИ!
ПТ "ПП "ЕРА-ДОН" І КОМПАНІЯ "ВАШ ЛОМБАРД"

НЕ КОНФІСКУЄ АВТОМОБІЛІ

ТА

НЕ ТОРГУЄ БУДЬ-ЯКИМИ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ.


ВИ ОТРИМУЄТЕ ГРОШІ ПІД ЗАСТАВУ ВАШОГО АВТОМОБІЛЯ, ПРИ ЦЬОМУ АВТОМОБІЛЬ ЗАЛИШАЄТЬСЯ У ВАШОМУ КОРИСТУВАННІ!

 

Остерігайтесь шахраїв! Які під виглядом Ломбард Центральний™, пропонують конфісковані автомобілі

на OLX або на фейковому сайті lombard-centrall.plp7.ru

 

З приводу будь-яких питань звертайтесь на гарячу лінію Товариства!

0-800-307-773 - безкоштовно в межах України

 

натисніть щоб переглянути наше свідоцтво

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

      

На виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та з метою забезпечення прав клієнта на інформацію ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ПП “ЕРА-ДОН” І КОМПАНІЯ “ВАШ ЛОМБАРД” перед укладенням договору про надання фінансового кредиту на закладу майна повідомляє наступну інформацію:

1) Інформація щодо особи, яка надає фінансові послуги: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО “ПП “ЕРА-ДОН” І КОМПАНІЯ “ВАШ ЛОМБАРД” (далі-Товариство), телефон 0-800-307-773, електронна пошта: lombardera@ukr.net, адреса за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, буд. 12, кім. 8.
    Відомості про державну реєстрацію ломбарду: дата державної реєстрації:20.02.2002 рік;
    Інформацію про ломбард включено до державного реєстру фінансових установ згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2805 від 16.11.2004 р., що підтверджується Свідоцтвом  про реєстрацію фінансової установи серія та номер свідоцтва ЛД № 153, строк чинності — безстрокове.
    Товариство надає фінансові послуги на підставі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1873 від 09.08.2016 р. та Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 163 від 26.01.2017 р., строк чинності — безстрокова.
    Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання діяльності Ломбарду: до 01.07.2020 р. - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, адреса: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. (044)-234-39-46,
з 01.07.2020 р. -  Національний банк України, м. Київ, вул. Інститутська, 9, тел. 0 800 505 240 (для звернень громадян).
2)  Інформація про фінансову послугу: сума кредиту _____________ грн., розмір процентів за весь строк користування кредитом ____, що складає _______ грн. Сума до повернення за весь строк користування кредитом згідно п. 6 Договору фінансового кредиту та закладу майна __________ грн. За прострочення повернення кредиту чи процентів Кредитодавець має право нарахувати, а Позичальник в разі нарахування повинен сплатити Кредитодавцю пеню у розмірі, що не перевищує 1,5% за кожен день прострочення від суми неповерненого кредиту. Пеня нараховується у випадку передбаченому п. 19 Договору.
    Плата за користування кредитом визначається у відсотках та нараховується за кожен день користування кредитом — розмір відсотків визначається договором. За порушення клієнтом строку виконання зобов'язань (прострочення) ломбард може стягувати додаткові відсотки лише за умови, якщо це передбачено договором. Інших витрат при отримані фінансової послуги в ломбарді клієнт не несе.
3)  Інформація про Договір про надання фінансового кредиту та застави майна:
    Одностороння відмова клієнта від договору не допускається.
    Право на відмову від договору може бути використане протягом 14 днів з дати його укладення — для споживчих кредитів, для інших — передбачається положеннями договору.
    Мінімальний строк дії договору становить — 1 (один) календарний день;
     Договір може бути пролонгований, змінений або розірваний за згодою Сторін в порядку та на умовах, визначених цим договором, правилами видачі та повернення фінансового кредиту в цьому ломбардному відділенні, шляхом укладання додаткової угоди, що є невід’ємною частиною цього договору, або за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною;
-Договір припиняється в день повного виконання Сторонами  зобов’язань за цим договором або в день звернення Кредитодавцем стягнення на Предмет або в інший день відповідно до приписів законодавства;
- Проценти за користування кредитом (далі - проценти) нараховуються на суму неповерненого кредиту за перший день (дата надання кредиту) та наступні дні по дату фактичного повернення кредиту (включно) в межах встановленого цим договором строку кредитування, та розраховуються за ставкою, що відповідає фактичній кількості днів користування кредитом (п.10 цього договору).
    Ломбард не має права збільшити фіксовану процентну ставку за договором без письмової згоди клієнта ломбарду.
4) Механізм захисту прав споживачів фінансових послуг:
    Скарги клієнтів ломбарду розглядаються у позасудовому порядку шляхом отримання від клієнта письмового звернення. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги, здійснюється шляхом проведення переговорів та задоволення законних вимог клієнтів.
    Також, повідомляємо що при здійсненні ломбардної діяльності, чинним законодавством не передбачено гарантійних фондів чи компенсаційних схем.